środa, 25 marca 2015

Wyniki PISA z 2012 roku, czyli sukces polskich gimnazjalistów

Wizualizacja wyników testu PISA z roku 2012.
Celowo nie napisałem, że to sukces systemu edukacji. Nie chcę odbierać należnego szacunku tysiącom świetnych nauczycieli, sam miałem takich na swojej drodze wielu. Co chcę powiedzieć, to to, że system takich dobrych nauczycieli nie wspiera i nie gratyfikuje. System nie pomaga lub eliminuje też złych nauczycieli. Szkoły nadal uczą w sposób, który wprowadzono na początku XXw. i który przystosowywał ludzi do pracy w fabryce. Dzisiejszy świat stawia przed nami wiele nowych wyzwań, potrzeba nam edukacji na miarę XXI w.

Pytanie: jakie zmiany systemowe możemy wprowadzić, żeby osiągać nawet lepsze wyniki?

Finlandia modernizuje swój system tak, żeby zagadnienia były uczone wokół danego problemu, a nie ściśle przedmiotowo:
http://www.sciencealert.com/no-more-physics-and-maths-finland-to-stop-teaching-individual-subjects

"Podział na przedmioty został usunięty w stołecznych liceach, Helsinkach, dwa lata temu, a teraz 70% nauczycieli w mieści jest szkolona do nowego sposobu nauczania. Wczesne wyniki pokazują, że uczniowie odnoszą korzyści, The Independent napisał, że mierzalne wyniki uczniów objętych nowym systeme się podniosły. Projekt lokalnego dyrektora edukacji, Marjo Kyllonena, który zostanie opublikowany w tym miesiącu proponuje wprowadzenie tego systemu w całym kraju"
Co myślą o tym sami nauczyciele?
"Całkowicie zmieniliśmy nastawienie - mówi Pasi Silander, menadżer rozwoju miasta - ciężko jest przekonać nauczycieli do zmiany i podjęcia pierwszych działań... ale ci, którzy zaczęli uczyć w nowy sposób, mówią, że nie mogliby już wrócić do starych metod."
I chyba najważniejszy cytat:
"Musimy przemyśleć jak działa edukacja i zmodyfikować nasz system w taki sposób, by przystosowywał dzieci do przyszłości, by uczył ich umiejętności, które są ważna dzisiaj i które będą potrzebne jutro"
"Są szkoły, które nadal uczą w starym stylu, który sprawdzał się na początku XXw. ale dzisiaj potrzeby są całkowicie inne, potrzebujemy czegoś co pasuje do XXI wieku."

Źródło obrazka: http://jakubmarian.com/map-of-the-results-of-pisa-student-assessment-studies-in-mathematics-reading-and-science-in-europe/
Źródło danych: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
Artykuł w The Independent: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz